Tuesday, August 31, 2004

Stig sin logg for tekstproduksjon

30 august 2004: Første undervisningsdag i dette kurset. Her fikk vi innblikk i teksteori. Aristoteles sine teorier var grundig vektlagt, samt semiotikeren Roland Barthes sitt syn på tekst. Denne dagen ble vi enige om hvem som skulle gjøre hva internt på gruppa vår i henhold til gruppeoppgava som nærmer seg med stormskritt.

31. august: Denne dagen handlet primært om ulike forskningstradisjoner og syn på tekst. Den historisk- biografiske metode, nykritikk, den lingvistiske vendinga, post- strukturalisme og andre sentrale forskningstradisjoner ble grundig gjennomgått. Jeg må ærlig innrømme at dette var litt tung teorie, men samtidig et fint fundament å bygge videre på.

Stig sin logg for tekstproduksjon

gsayghefdhfsad